Nakladatelství Pisten Pilku Hutomerki
redakce@pipihu.cz

Lucie Němcová
petula@petulabendula.cz

+420 705 952 133

U Vápenné skály 1032
147 00 Praha 4
IČ: 49671782

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku v Praze od 9. 9. 1996.

2302806607/2010 CZK